Η Λίστα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι μέλη του φιλικού διακανονισμού είναι οι παρακάτω:

Κατεβάστε τη λίστα από εδώ